OpslagBoxen Buren heeft een aantal huisregels opgesteld waar eenieder zich aan dient te houden.

De huisregels zijn als volgt:

01 Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt als opslagruimte.
02 Het gehuurde wordt uitsluitend door de klant gebruikt.
03 Wanneer geen toegang tot het pand kan worden verkregen, meldt de huurder zich direct via telefoonnummer 088 240 9009.
04 Bij het betreden van het gehuurde is het verboden om derden toegang te verlenen aan het gebouw.
05 Het verwijderen van afval uit het gehuurde gebeurt door de huurder. Ingeval van nalatigheid dienaangaande wordt aan de huurder minimaal € 30,00 per m³ afval verwijderingskosten in rekening gebracht.
06 Het is niet toegestaan gebruikte transportmiddelen in of bij het gehuurde achter te laten.
07 Indien de huurder schade of onregelmatigheden constateert, meldt deze dit direct via
telefoonnummer 088 240 9009.
08 De huurder zal zich ten alle tijden houden aan de algemene voorwaarde van OpslagBoxen Buren.
09 Het opslaan van toxische, ontvlambare en/of gevaarlijke stoffen, dan wel opslag van aan
bederf onderhevige en levende have is verboden.
10 Indien de huurperiode afloopt dient het gehuurde schoon te worden opgeleverd.
11 De huurder dient zelf voor de verzekering van zijn/haar goederen in de opslagbox zorg te dragen.
12 Gebruik van de bij OpslagBoxen Buren verkrijgbare cilindersloten is verplicht.
13 De liften zijn uitsluitend bedoeld om goederen te vervoeren. Het is ten strengste verboden om personen gebruik te laten maken van de aanwezige liften. De liften hebben een maximale belasting van 500kg. De vloeren van het gebouw mogen niet zwaarder belast worden dan bouwkundig is toegestaan.
14 Overlast wordt niet geaccepteerd en daarom is de huurder verplicht:
a. afval direct zelf af te voeren
b. huisdieren buiten het pand te laten
c. transportmiddelen terug te plaatsen na gebruik
d. geen geluidsoverlast te produceren
e. voertuigmotor en muziekinstallaties uit te schakelen tijdens laad- en loswerkzaamheden bij het pand
15 Vluchtwegen dienen uitsluitend voor noodsituaties te worden geopend in geval van misbruik wordt € 75,- boete opgelegd voor het ongeoorloofd openen van de vluchtweg

Bedankt voor uw medewerking,

Team OpslagBoxen Buren